ظروف سلف سوگاس در شکل و اندازه های مختلف موجود می باشد. مقاوم در برابر آب و روغن و صد در صد از نیشکر(باگاس) بدون هیچگونه پوشش پلاستیکی یا مومی ساخته شده است. ظروف سلف سوگاس علاوه بر همه ویژگیهای خود ، زیست تخریب پذیر بوده و قابلیت کمپوست شدن را دارند و حداکثر تا صد روز تبدیل به خاک قابل کشت می شود.و این محصول اولین دارنده نشان ok compost در کشور می باشد.  این بشقاب ها از یکپارچگی ساختاری قوی برخوردار هستند تا بتوانند هنگام استفاده از غذاهای جامد و مایع شکل خود را حفظ نمایند. از قابلیت های این ظروف می توان به امکان قرارگیری در ماکروویو و فریزر ، مقاوم بودن در برابر روغن داغ و امکان چاپ بر روی ظروف می باشد.

ظروف سلف سوگاس در شکل و اندازه های مختلف موجود می باشد. مقاوم در برابر آب و روغن و صد در صد از نیشکر(باگاس) بدون هیچگونه پوشش پلاستیکی یا مومی ساخته شده است. ظروف سلف سوگاس علاوه بر همه ویژگیهای خود ، زیست تخریب پذیر بوده و قابلیت کمپوست شدن را دارند و حداکثر تا صد روز تبدیل به خاک قابل کشت می شود.و این محصول اولین دارنده نشان ok compost در کشور می باشد.  این بشقاب ها از یکپارچگی ساختاری قوی برخوردار هستند تا بتوانند هنگام استفاده از غذاهای جامد و مایع شکل خود را حفظ نمایند. از قابلیت های این ظروف می توان به امکان قرارگیری در ماکروویو و فریزر ، مقاوم بودن در برابر روغن داغ و امکان چاپ بر روی ظروف می باشد.

سلف دوخونه خورشتی

ابعاد: 41×205×299.5 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ویژگی ها

سلف دوخونه کبابی

ابعاد: 46×205×335 میلیمتر

وزن: 53 گرم

ویژگی ها

سلف 5خونه

ابعاد: 36×215×280 میلیمتر

وزن: 46گرم

ویژگی ها

سلف 3خونه

ابعاد: 20×266.7 میلیمتر

وزن: 31گرم

ویژگی ها

سلف دوخونه خورشتی

ابعاد: 41×205×299.5 میلیمتر

وزن: 41 گرم

ویژگی ها

سلف دوخونه کبابی

ابعاد: 46×205×335 میلیمتر

وزن: 53 گرم

ویژگی ها

سلف 4 خونه

ابعاد: 36×238×300 میلیمتر

وزن: 49گرم

ویژگی ها

سلف 3خونه

ابعاد: 20×266.7 میلیمتر

وزن: 31گرم

ویژگی ها
ثبت سفارش