ظروف غذای سوگاس در شکل و اندازه های مختلف موجود می باشد. مقاوم در برابر آب و روغن و صد در صد از نیشکر(باگاس) بدون هیچگونه پوشش پلاستیکی یا مومی ساخته شده است. ظروف غذای سوگاس علاوه بر همه ویژگیهای خود ، زیست تخریب پذیر بوده و قابلیت کمپوست شدن را دارند و حداکثر تا صد روز تبدیل به خاک قابل کشت می شود.و این محصول اولین دارنده نشان  ok compostدر کشور می باشد.  این بشقاب ها از یکپارچگی ساختاری قوی برخوردار هستند تا بتوانند هنگام استفاده از غذاهای جامد و مایع شکل خود را حفظ نمایند. از قابلیت های این ظروف می توان به امکان قرارگیری در ماکروویو و فریزر ، مقاوم بودن در برابر روغن داغ و امکان چاپ بر روی ظروف می باشد.

ظروف غذای سوگاس در شکل و اندازه های مختلف موجود می باشد. مقاوم در برابر آب و روغن و صد در صد از نیشکر(باگاس) بدون هیچگونه پوشش پلاستیکی یا مومی ساخته شده است. ظروف غذای سوگاس علاوه بر همه ویژگیهای خود ، زیست تخریب پذیر بوده و قابلیت کمپوست شدن را دارند و حداکثر تا صد روز تبدیل به خاک قابل کشت می شود.و این محصول اولین دارنده نشان  ok compostدر کشور می باشد.  این بشقاب ها از یکپارچگی ساختاری قوی برخوردار هستند تا بتوانند هنگام استفاده از غذاهای جامد و مایع شکل خود را حفظ نمایند. از قابلیت های این ظروف می توان به امکان قرارگیری در ماکروویو و فریزر ، مقاوم بودن در برابر روغن داغ و امکان چاپ بر روی ظروف می باشد.

ظروف دو پرسی

ابعاد: 313×178×36 میلیمتر

وزن: 36 گرم

ویژگی ها

ظروف تک پرسی

ابعاد: 55×148×215میلیمتر

وزن: 26گرم

ویژگی ها

هات داگ خوری

ابعاد: 31×80×220 میلیمتر

وزن: 13 گرم

ویژگی ها

پروتئینی

ابعاد: 20×170×230 میلیمتر

وزن: 22گرم

ویژگی ها

کیک و دسر

ابعاد: 3×92.20×215.3میلیمتر

وزن: 12گرم

ویژگی ها

ساندویچ خوری

ابعاد: 41×155×285میلیمتر

وزن:41گرم

ویژگی ها

ظروف دو پرسی

ابعاد: 313×178×36 میلیمتر

وزن: 36 گرم

ویژگی ها

ظروف تک پرسی

ابعاد: 55×148×215میلیمتر

وزن: 26گرم

ویژگی ها

کیک و دسر

ابعاد: 3×92.20×215.3میلیمتر

وزن: 12گرم

ویژگی ها

هات داگ خوری

ابعاد: 31×80×220 میلیمتر

وزن: 13 گرم

ویژگی ها

ساندویچ خوری

ابعاد: 41×155×285میلیمتر

وزن:41گرم

ویژگی ها

پروتئینی

ابعاد: 20×170×230 میلیمتر

وزن: 22گرم

ویژگی ها
ثبت سفارش