بشقاب های سوگاس در شکل و اندازه های مختلف موجود می باشد. مقاوم در برابر آب و روغن و صد در صد از نیشکر(باگاس) بدون هیچگونه پوشش پلاستیکی یا مومی ساخته شده است. بشقاب های سوگاس علاوه بر همه ویژگیهای خود ، زیست تخریب پذیر بوده و قابلیت کمپوست شدن را دارند و حداکثر تا صد روز تبدیل به خاک قابل کشت می شود.و این محصول اولین دارنده نشان  ok compostدر کشور می باشد.  این بشقاب ها از یکپارچگی ساختاری قوی برخوردار هستند تا بتوانند هنگام استفاده از غذاهای جامد و مایع شکل خود را حفظ نمایند. از قابلیت های این ظروف می توان به امکان قرارگیری در ماکروویو و فریزر ، مقاوم بودن در برابر روغن داغ و امکان چاپ بر روی ظروف می باشد.

بشقاب 10 اینچ

ابعاد:20×226.7 میلیمتر

وزن:31گرم

ویژگی ها

بشقاب 9 اینچ

ابعاد: 20×228.6 میلیمتر

وزن: 24 گرم

ویژگی ها

بشقاب 7 اینچ

ابعاد:20×177.8 میلیمتر

وزن: 15 گرم

ویژگی ها

بشقاب 6 اینچ

ابعاد: 15×152.4 میلیمتر

وزن: 10گرم

ویژگی ها

بشقاب مربعی

ابعاد:139.7×139.7×20 میلیمتر

وزن: 10گرم

ویژگی ها

بشقاب 10 اینچ

ابعاد : 226.7×20 میلیمتر

وزن : 31گرم

ویژگی ها

بشقاب 9 اینچ

ابعاد: 20×228.6 میلیمتر

وزن: 24 گرم

ویژگی ها

بشقاب 7 اینچ

ابعاد:20×177.8 میلیمتر

وزن: 15 گرم

ویژگی ها

بشقاب 6 اینچ

ابعاد: 15×152.4 میلیمتر

وزن: 10گرم

ویژگی ها

بشقاب مربعی

ابعاد:139.7×139.7×20 میلیمتر

وزن: 10گرم

ویژگی ها
ثبت سفارش