با توجه به اینکه محصولمان محصولی است که همزمان ارزشهای اجتماعی-انسانی و سودآوری سهامداران را پیگیری می‌کند؛ پروژه مسئولیت اجتماعی برای شرکت پارس طبیعت سلولز، پروژه ای بسیار جدی‌تر از چند سطر نوشته است. منتظر باشید به زودی عناوین و سرفصل‌های این پروژه در همین صفحه ارائه خواهد شد.